سفارش رپورتاژ آگهی: 09128237336

درباره برخی فرآیندهای تاب آوری

فرهنگ به­‌‌عنوان امری تعاملی و رقابتی و تکاملی و تأثیرات تکمیلی ماکروسیستم و میکروسیستم می­‌‌تواند توضیح بدهد که اکولوژی­‌‌های اجتماعی چه ­گونه به­‌‌شیوه­‌‌هایی شکل می­‌‌گیرد که ازفرایندهای تاب­‌‌آوری حمایت کرده و یا مانع از آن می­‌‌شود.

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی به نقل از میگنا، عفت حیدری مترجم کتاب تاب آوری زنان در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری از حوزه­‌‌های متعامل ماکروسیستم (کلان­‌‌سیستم) و میکروسیستم (خرده­‌‌سیستم) فرهنگی،بعنوان محدودیت‌­‌ برای توضیح برخی فرایندهای تاب­‌‌آوری نوشت.

درک فرهنگ به­‌‌عنوان امری تعاملی و رقابتی و تکاملی و تأثیرات تکمیلی ماکروسیستم و میکروسیستم می­‌‌تواند توضیح بدهد که اکولوژی­‌‌های اجتماعی چه ­گونه به­‌‌شیوه­‌‌هایی شکل می­‌‌گیرد که ازفرایندهای تاب­‌‌آوری حمایت کرده و یا مانع از آن می­‌‌شود.
به­‌‌هرحال، برای چنین برداشتی محدودیت­‌‌هایی وجود دارد. از دیدگاه اکولوژیک اجتماعی،تاب­‌‌آوری فرایند سازگاری با سختی­‌‌هایی است که شامل مشارکت­‌‌های سرنوشت­‌‌ساز از سوی جوانان و دنیای فرهنگی آن­‌‌ها است.
تعریف و تعبیر فرهنگ موروثی به­‌‌عنوان تأثیر متنی خردو کلان به­‌‌طور تلویحی می­‌‌گوید که جوانان و دیگران، دریافت‌­کنندگان منفعل فرهنگی­‌‌اند. چنین دیدگاهی، اهمیت هدف­مندی انسانی را در توسعه و تاب­‌‌آوری دست­‌‌کم می­‌‌گیرد.
احتمال دارد که جوانان سازگار و شبکه­‌‌های مرتبط آن­‌‌ها، بدون فکر روی رسوم و سنت­‌‌های فرهنگی تلویحی ناشی از تعاملات خود با اکولوژی،به‌­‌‌طور مشترک عمل نکنند
به­‌‌همین­‌‌شکل، توضیح فرهنگ جهانی به­‌‌عنوان الگویی که ریشه در سطح کلان دارد، نشان می­‌‌دهد که تعاملات سطح مجاورت روی واکنش‌­‌‌های نامتجانس و ناهمگون به­‌‌رسوم سطح کلان، حساب نمی­‌‌کند  برای مثال، جوامع سنتی آفریقایی بچه­‌‌ها را طوری تربیت می­‌‌کنند که به­‌‌طور عمیقی معنوی بوده و به آداب و رسوم اجداد خود پایبند باشند.
به­‌‌نظر می­‌‌رسد که آداب و رسوم اجدادی از فرایندهای تاب­‌‌آوری حمایت می­‌‌کند علی‌­رغم آن­که عقاید و رسوم آبا و اجدادی، خود الگویی برای زندگی سالم تلقی می­‌‌شوند،؛اما برخی از آفریقایی­‌‌های سیاه­‌‌پوست این مسیر را مسیری برای تاب­‌‌آوری نمی­‌‌دانند. آن­‌‌ها در جواب، هدف­‌‌مندی خود را تقویت کرده و نشان می‌­‌‌دهند که درمورد میراث فرهنگی خود دست به انتخاب و تدوین و بازسازی می­‌‌زنند.

همان­‌‌طورکه درمطالعه و بررسی نوریس و هم­کارانش درمورد فرهنگ آفریقای جنوبی مشخص شد، توصیف فرهنگ به­‌‌عنوان فرهنگ ملی، چالش­‌‌برانگیزاست. این امر به­‌‌دلیل آن است که بیش­‌‌تر ملت­‌‌ها از گروه­‌‌های چندگانه یا خرده­‌‌فرهنگ­‌‌هایی که حول محور تعابیر مشترک تشکیل دنیاهایی را داده­‌‌اند، ممکن است با فرهنگ کلان منطبق باشند یا نباشند علاوه بر مسئله­‌‌ی نژاد (همان­‌‌گونه که در بررسی و مطالعه­‌‌ی آفریقای جنوبی توسط نوریس و دیگران انجام گرفته است)، این موارد شامل گروه­‌‌های حرفه­‌‌ای، جنسی، طبقه­‌‌ی اجتماعی، وابستگی­‌‌های قوم و قبیله­‌‌ای و موارد دیگری هم می­‌‌شود.ملل مدرن به­‌‌طور روزافزونی چندفرهنگی می­‌‌شوند و روزبه­‌‌روز تعداد مهاجران بیش­‌‌تری را می­‌‌پذیرند
باتوجه به فضای اجتماعی، سیاسی و تاریخی، این خرده­‌‌فرهنگ­‌‌ها می­‌‌توانند حاشیه­‌‌نشین و کلیشه­‌‌ای باشند و آداب و رسوم فرهنگی آن‌­‌‌ها در توضیح فرایندهای تاب­‌‌آوری مورد غفلت یا بی­‌‌احترامی قرار بگیرند توضیح فرهنگ به­‌‌عنوان یک سیستم اعتقادی و ارزشی،برای یک گروه مشترک فرهنگی (در سطح خرد یا کلان)، خطرناک است؛ چراکه ممکن است تعبیری مستبدانه و یا سخت­‌‌گیرانه از ارزش­‌‌ها و عقاید به‌دست بدهد.

ارزش­‌‌های مهم و متناقض، مثل وابستگی یا استقلال، در یک پیوستار هم­‌‌زیستی داشته و به­‌‌صورت متفاوتی اولویت­‌‌بندی می­‌‌شوند.برای مثال، در جوامع فردگرای سنتی به کودکان می­‌‌آموزند که باهم سهیم شوند؛ درحالی­‌‌که در گروه­‌‌های جمعی، کم‌تر روی سهیم­‌‌شدن تأکید شده و این مسئله، نادیده گرفته می­‌‌شود.
علاوه بر ارزش­‌‌های موردقبول به­‌‌لحاظ فرهنگی احساس تعهد به جمع، ضرورتاً باعث انسجام فرایندهای تاب­‌‌آوری نمی­‌‌شوند؛ برای مثال، احساس وظیفه در قبال خانواده، به چند دلیل بافرایندهای تاب­‌‌آوری ارتباط دارند
برای مثال، بررسی فرگسون و دیگران از جهت­‌‌گیری فرهنگی نوجوانان در مناطق روستایی و محروم نشان‌­دهنده­‌‌ی حس قوی تعهدات جوانان به مدیریت خانه­‌‌ی پدری خود بدون هیچ توقعی برای گرفتن دستمزد بود. حس قوی وظیفه­‌‌شناسی و تعهد باعث می­‌‌شد که جوانان و نوجوانان حس هدف­مندی قوی­‌‌ای داشته و باعث می­‌‌شد که از محرومیت­‌‌های خود ناامید نشوند
به­‌‌هرحال، تعهد و احساس مسئولیت نسبت به جمع می­‌‌تواند مانع از فرایندهای تاب­‌‌آوری ش درصورتی­‌‌که فرایندهای تاب­‌‌آوری به­‌‌عنوان فرایندهای ظالمانه تجربه شوند.
درنهایت، سیستم­‌‌های ارزشی مثل فرهنگ­‌‌هایی که با آن مرتبط هستند، درست به­‌‌اندازه­‌‌ی وابستگی افراد به این سیستم­‌‌ها می­‌‌توانند سیال باشند؛.برای مثال، ارزش­‌‌های فردی در سطح جهان با افزایش ثروت رو به تزاید است .علاوه بر آن، قدرت فرهنگ تعاملی و کلان ارزش­‌‌ها احتمالاً کم­‌‌تر از قدرت جوامع خرده­‌‌فرهنگی است که در مجاورت هم وجود دارند؛ برای مثال، خانواده‌­‌‌ها، سازمان‌ها، گروه­‌‌های قومی و نهادهای مذهبی.
به­‌‌طور خلاصه، استفاده از تعلق به یک گروه متعهد به ارزش­‌‌های مشترک ملی، قومی یا اجتماعی­‌‌ـ­‌‌اقتصادی و…، به‌­شکل سخت­‌‌گیرانه نمی­‌‌تواند باعث شود تا درک از فرهنگ به­‌‌شکل مفیدفرایندهای تاب­‌‌آوری را توضیح بدهد
فرهنگ اغلب به­‌‌شکل یک­‌‌سری از باکس­‌‌های ثابت قومی مثل لاتین آفریقایی­‌‌-ـ­آمریکایی یا آسیایی می­‌‌شود که افراد به­آن­‌‌ها تعلق دارند. آن­‌‌ها فقط می­‌‌توانند به یک دسته­‌‌بندی یا باکس تعلق داشته باشند.
همه­‌‌ی افرادی که در یک باکس و دسته‌­بندی قومی قرار دارند، قرار است به­‌‌لحاظ سبکی که به­‌‌دنیا آمده­‌‌اند، شبیه هم باشند. این، نوعی سخت­‌‌گیرانه ازجبراست.در چنین طبقه­‌‌بندی­‌‌ایتصورات معیوبی نسبت به فرهنگ وجود دارد که از توضیحات کلیشه­‌‌ای فرایندهای تاب­‌‌آوری و آسیب­‌‌پذیری حمایت می­‌‌کنند  به­‌‌صورت روتین در مطالعات مردان آفریقایی­‌‌-ـ­آمریکایی و لاتین دیده می­‌‌شود به­‌‌همین شکل، گروه­‌‌هایی محدود مثل آمریکایی­‌‌ها یا مسلمانان، اغلب به­‌‌شکل بررسی محدود و نابسنده­‌‌ای درنظرگرفته می­‌‌شوند که چه­طور محیط­‌‌های چندفرهنگیه از تاب­‌‌آوری حمایت می­‌‌کنند.
بخش­‌‌بخش­‌‌کردن تعلق فرهنگی،فرایندهای گروهی را که تاب­‌‌آوری را تهدید می­‌‌کنند، دچار ابهام می­‌‌کند. برای مثال، جوانان آمریکایی-چینی گزارش می­‌‌دهند که با فاصله­‌‌گرفتن و بیگانگی از هم­سالان غیرچینی وهم­چنین از هم­سالان چینی خود، آسیب‌­‌‌پذیر شده­‌‌اند.
تعلق فرهنگی می­‌‌تواند به­‌‌عنوان بخش حمایتی تاب­‌‌آوری به­‌‌حساب بیاید یا بتواند فرایندهای تاب­‌‌آوری را دچار خدشه کرده و اهمیت پژوهش­گرانی را که به نقش فرهنگ در فرایندهای تاب­‌‌آوری توجه به­سزایی دارند، نادیده بگیرد. توضیح فرایندهای تاب­‌‌آوری در رابطه با وابستگی به سیستم­‌‌های ارزشی وابسته به فرهنگ، بدون زیرسؤال­‌‌بردن پیچیدگی­‌‌ها و دینامیک­‌‌های هرکدام از سیستم­‌‌های ارزشی، می­‌‌تواند در بهترین حالت، مصنوعی و در بدترین حالت، مضر و در حاشیه قرار بگیرد. درست همان­‌‌طورکه کولینز (1999) اصرار داشت که پژوهش­گران فمینیست، پیچیدگی ماتریکس حوزه و محیطی را که زنان در آن زندگی می­‌‌کنند، به­‌‌حساب بیاورند و به­‌‌همین شکل، پژوهش­گران تاب­‌‌آوری بتوانند ماتریکس تجربیات فرهنگی را درنظر بگیرند.

تاب آوری جوانان و فرهنگ.
نوشته لیندا ترون.
برگردان محمدرضا مقدسی.عفت حیدری.
نشر شبگیر.

پایان پیام/

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید
منبع
میگنا

پایگاه خبری موفقیت شناسی

هدف ما امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس خوب و مثبت است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا