محمود کمره‌ای: دارندگان مدال طلای کشوری و المپیادهای جهانی می‌توانند همزمان در دو رشته کارشناسی تحصیل کنند

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی چترا

معاون آموزشی دانشگاه تهران با تشریح تسهیلات ویژه این دانشگاه برای رتبه های برتر کنکور گفت: دارندگان مدال‌های طلای کشوری در المپیاد دانش آموزی یا دارای مدال‌های اول، دوم و سوم جهانی در المپیادهای جهانی می‌توانند همزمان به صورت دو رشته‌ای در مقطع کارشناسی تحصیل کنند.

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی به نقل از ایرنا، محمود کمره‌ای روز شنبه در نشستی با خبرنگاران درمورد تسهیلات ویژه دانشگاه تهران برای رتبه‌های برتر کنکور افزود: بعضی از تسهیلات این دانشگاه طبق آیین نامه های وزارت علوم هستند و سایر دانشگاه ها هم می توانند از آنها استفاده کنند و بعضی از تسهیلات خاص دانشگاه تهران است که لزوما در دیگر دانشگاه ها وجود ندارد از جمله اینکه دانشجویان استعداد درخشان در دوره کارشناسی برای ورود به دوره ارشد نیاز به حضور در آزمون کارشناسی ارشد نخواهند داشت.

وی یادآور شد: ورود دانشجویان استعداد درخشان و نمونه کشوری به دوره کارشناسی ارشد بدون گذراندن آزمون سازمان سنجش خواهد بود که بر مبنای  پرونده و سوابق تحصیلی که در دوره کارشناسی دارند، عمل می شود. رتبه های اول تا سوم جشنواره های خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی هم به همین ترتیب می توانند وارد دوره کارشناسی ارشد شوند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران تصریح کرد: رتبه  اول دوره کارشناسی که در هشت نیم سال یعنی در چهار سال دوره کارشناسی را تمام کرده‌اند، می توانند بدون کنکور وارد کارشناسی ارشد شوند و همچنین بر مبنای آیین نامه افرادی که دارای معدل های بالا هستند و جزو ۱۰ درصد بالای رتبه کارشناسی را تشکیل می‌دهند تا پایان نیم سال ششم با شرایطی که تعداد واحد گذرانده مشخص است، می‌توانند به عنوان استعداد درخشان بدون گذراندن آزمون وارد دوره کارشناسی ارشد شوند.  

کمره ای یادآور شد: دانشجویان استعداد درخشان در دوره کارشناسی برای ورود به دوره ارشد نیاز به حضور در آزمون کارشناسی ارشد ندارند.

وی ادامه داد: تسهیلات دومی که در آیین نامه دانشگاه تهران برای دانشجویان برتر پیش بینی شده است آیین نامه تحت عنوان تسهیلات برای دانشجویان ساعی و کوشا است. در این آیین‌نامه آمده است که دانشجو می‌تواند در مقطع کارشناسی وارد رشته‌ای در دانشگاه تهران شود، اگر در دو نیم سال اول تحصیل خود یعنی  در سال اول تحصیل شرایطی را احراز کند، سال بعد می‌تواند تغییر رشته در درون دانشگاه تهران دهد و به رشته دیگری به درون دانشگاه تهران برود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران همچنین گفت: مثلا اگر دانشجویی در دانشکده فنی رشته وارد رشته مهندسی معدن شده است به شرطی می تواند سال آینده به رشته مهندسی برق یا مکانیک یا کامپیوتر منتقل شود  که در رشته های مربوط به فنی، علوم، کشاورزی و دامپزشکی باشد و در هر نیم سال ۱۸ واحد گذرانده باشد و در مجموع ۳۶ واحد در سال اول بگذراند و معدل هر ترم کمتر از ۱۷ نباشد.

کمره ای ادامه داد: بعد از سایر رشته ها  باید در هر ترم ۱۸ واحد بگذرانند و معادل ۱۸ باید کسب کنند به این ترتیب آنها می توانند متقاضی استفاده از آیین‌نامه تسهیلات  دانشجویان ساعی و کوشا شوند و  تغییر رشته دهند در شروع سال دوم به رشته دیگری که مورد علاقه‌ آنها است.  

وی یادآور شد: البته این آیین نامه شرایط دیگری مانند موافقت دانشکده مبدا یا رشته مبدا و موافقت رشته مقصد و تعداد واحدهایی که در این یکسال گذرانده‌اند که دانشجو باید حداقل ۷۰ درصد دروس پایه ای را بگذرانند را هم دارد.

کسانی می توانند در دو رشته همزمان تحصیل کنند که جزو ۱۰ درصد برتر رشته خود باشند

معاون آموزشی دانشگاه تهران در ادامه به آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته دانشجویان اشاره کرد و افزود: این آیین نامه وزارت علوم است که بعضی دانشگاه‌ها با توجه به شرایط خود اجرا می‌کنند و بعضی ها اجرا نمی کنند. کسانی می توانند از آیین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته استفاده کنند که جزو ۱۰ درصد برتر رشته خود در نیم سال اول که در آن تحصیل می کنند، باشند چرا که در پایان سال اول باید درخواست خود را بدهند یا دانشجویانی باشند که از نظر سازمان سنجش رتبه ها و نتایج اعلام شده در واقع ۲.۵ انحراف معیار نسبت به میانگینی که سازمان سنجش درون گروه آزمایشی اعلام می‌کند، داشته باشند که این دانشجویان واجد شرایط تحصییل دو رشته ای هستند و در واقع استعداد درخشان تلقی می شوند.

کمره ای خاطرنشان کرد: دارندگان مدال‌های طلای کشوری در المپیاد دانش آموزی یا دارای مدال های اول، دوم و سوم جهانی در المپیادهای جهانی  می توانند به صورت دو رشته ای در کارشناسی تحصیل کنند ولی مدال های غیر از طلای المپیادهای دانش آموزی کشوری قابل قبول نیست و باید جهانی باشد.

وی یادآور شد: این دانشجویان می توانند در هر ترم ۳۰ واحد انتخاب کنند چرا که وقتی می گوییم دو رشته ای تحصیل شود چراکه درس های سال اول که بعضی دروس عمومی است، مشترک است مانند دروس معارف، زبان عمومی، فارسی است. اگر کسی دو رشته‌ای تحصیل کند این دروس را لزومی ندارد که در رشته دوم تکرار کند و نمرات دروس رشته اول  ثبت می شود بنابراین به همین دلیل است که  حتی بعد از  یک سال  درخواست می‌دهد این امکان وجود خواهد داشت که در مهلت مقرر تحصیل در رشته اول در رشته دوم  فارغ التحصیل شود.

وی افزود: اگر دانشجویی که دو رشته تحصیل می کند در پایان رشته اصلی خود بعد از چهار سال، رشته تحصیلی دوم آن تمام نشده باشد در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند و قبول شود، می‌تواند در دو نیم سال اول دوره کارشناسی ارشد رشته دوم کارشناسی را ادامه دهد یعنی همزمان سال یک ارشد تحصیل می کند و همزمان دو ترم باقی مانده رشته دوم خود را هم می دهد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآور شد:  این تسهیلات بسیار خوبی است که به این ترتیب دانشجو یک لیسانس کارشناسی گرفته و از طریق آن وارد کارشناسی ارشد می شود اما در حالی که دانشجوی کارشناسی ارشد است در سال اول، دو ترم باقیمانده دروس رشته دوم کارشناسی خود را هم پشت سر می گذارند.

کمره ای تاکید کرد: البته هر دانشجو در مدت تحصیل فقط یک بار می تواند از تحصیل همزمان استفاده کند، رشته ای را به عنوان رشته دوم انتخاب کند و بعد کنار بگذارد، دوباره رشته دیگری انتخاب کند نه زمان اجازه می‌دهد و نه این کار صحیح است.

وی درمورد سربازی دانشجویان پسر هم توضیح داد: نکته ای که برای دانشجویان ذکور وجود دارد بحث سربازی و معافیت تحصیلی است که البته اگر  در دوره کارشناسی ارشد هم قبول نشود تا پایان تحصیل در رشته دوم دانشجوی پسر از معافیت تحصیلی استفاده می کند البته برای اینکه فرد در رشته دوم بتواند ادامه تحصیل دهد باید در هر نیمسال معدل آن از ۱۴ کمتر نباشد چرا که شرط برای خواندن دو رشته کسب معدل ۱۴ است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآور شد:  اگر معدل این دانشجو از ۱۴ پایین تر باشد عملا از آن شرط خارج شده و گواهی گذراندن درس‌ها را در رشته دوم دریافت می کند و مدرک رشته دوم را دریافت نمی کند و بعد هم اگر در هنگام تحصیل در رشته دوم باشد آن را متوقف می‌کند.

کمره ای همچنین گفت: تسهیل دیگری که پیش بینی شده و صرفا مخصوص دانشگاه تهران است «دوره کهاد» است که براساس آن دانشجویان  علاوه بر رشته تحصیلی اصلی خود در زمینه دیگری هم تخصص و آشنایی نسبی پیدا کنند که حتی برای موفقیت در رشته اصلی خود آنها هم لازم است به عنوان مثال دانشجویی که در رشته مهندسی تحصیل می کند، می تواند تعداد واحدی را به صورت رسمی تحت عنوان دوره کهاد در رشته اقتصاد  یا مدیریت بگذراند که به دانش مهندسی وی کمک می کند.

وی توضیح داد: دوره کهاد مهمنانی و تک درس ندارد و دانشجو باید ۱۸ تا ۲۴ واحد را علاوه بر واحد های کارشناسی خود بگذراند، واحدهای گذرانده شده در کهاد در کارنامه ثبت می شود اما در معدل دانشجو تاثیری ندارد؛ برای گذراندن این دوره معدل دانشجو باید بیشتر از ۱۴ باشد و اصلاً مشروطی نداشته باشد. دانشجو برای گذراندن این دوره باید شهریه متغیر را پرداخت کند اما در صورتی که معدل او بالای ۱۷ باشد از پرداخت شهریه معاف است. معدل دانشجو اگر در این دوره کمتر از ۱۴ باشد باید کهاد را متوقف کند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: دوره کهاد با پرداخت شهریه متغیر است یعنی دانشجویی که واحدی را به عنوان کهاد در دانشکده دیگری می گیرد باید شهریه متغیرآن درسها را به آن دانشکده پرداخت کند اما در صورتیکه معدل او بالای ۱۷ باشد از پرداخت شهریه معاف است. دروس دوره کهاد مهمانی و تک درس ندارد و دانشجو باید 18 تا 24 واحد را بگذراند اگر بعد از اینکه فرد در حال گذراندن دوره، معدل او کمتر از ۱۴ شد باید کهاد را متوقف کند.
کمره ای گفت: تسهیل دیگری که خاص دانشگاه تهران است دوره کارشناسی دو وجهی است. در دوره کهاد دانشجو واحدهای خود را در رشته اصلی می گذراند و علاوه بر آن ۱۸ تا ۲۴ واحد را باید در دانشکده دیگری بگذراند اما در دوره دو وجهی دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران می‌تواند از ۱۵ واحد تا ۲۱ واحد از دروس رشته دیگری را بگذراند که  جزو دروس  اصلی خود حساب شود اگر ۱۴۲ واحد برای مهندسی لازم است از ۱۵ تا ۲۱ واحد آن می تواند از رشته‌های دیگر مانند مدیریت یا اقتصاد باشد.

وی افزود: ۱۵ تا ۲۱ واحد عملا جزو رشته های اصلی حساب می شوند به لحاظ شرایط و مقررات آموزشی این دانشجو مشمول تمام مقررات آموزشی از جمله سنوات مشروطی و غیره می شود و شهریه هم ندارد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با یادآوری اینکه بنیاد حامیان دانشگاه تهران به دانشجویان ورودی که  رتبه زیر ۱۰۰۰ دارند، کمک هزینه تحصیلی تا زمانی که شرط معدل بالای ۱۷ حفظ شود، اعطا می کند، گفت: بعضی از بنیادهای حامی زیرمجموعه دانشگاه تهران به این دانشجویان هدایایی از قبیل لپ تاپ هدیه می کنند یا بورس چهار ساله در اختیارشان قرار می دهد یا معاونت دانشجویی به دانشجویانی که شرایط تحصیل مناسبی دارند و رتبه های آزمون بالا دارند و رتبه برتر را تشکیل می‌دهند و وارد دانشگاه تهران می شوند عملا خوابگا ه هایی در اختیار استعدادهای درخشان می دهد که خوابگاههای ویژه‌ای است و با سایر اتاق ها متفاوت است یعنی اگر در اتاقهای دیگر 4 تا 5 نفر دانشجو هستند در اتاق های این دانشجویان یک یا دو نفر بیشتر حضور ندارند.

کمره ای از دیگر تسهیلات برای دانشجویان استعداد درخشان را استفاده از آزمایشگاه ها و امکاناتی که در اختیار دانشگاه است عنوان کرد و گفت: همچنین از نظر ارتباطات بین‌المللی و حمایت دانشگاه تهران برای حضور دانشجویان در کارآموزی های خارج از کشور و شرکت در کنفرانس ها دانشگاه تهران تسهیلاتی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

وی تاکید کرد: دانشجویانی که ایده های نوآورانه و جدید دارند و می توانند آن را به کسب و کاری تبدیل کنند یا شرکت دانش بنیان دانشگاهی تاسیس کنند، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تسهیلاتی را در اختیار این دانشجویان از طریق گرنت قرار می دهد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: در پارک علم و فناوری دانشگاه  یک صندوق پژوهش و فناوری داریم که اگر ایده های دانشجویان به جایی برسد که نیاز به حمایت مالی بیشتری و یا سرمایه گذاری داشته باشد، از طریق این صندوق فراهم خواهد شد.

بیش از ۴۵ هزار دانشجو در دانشگاه تهران تحصیل می کنند

کمره ای در ادامه به تشریح جایگاه این دانشگاه در آموزش عالی کشور اشاره کرد و گفت: دانشگاه تهران قدیمی ترین، بزرگ ترین و معتبرترین دانشگاه کشور که در واقع نماد آموزش عالی کشور است. در دانشگاه تهران بیش از ۴۵ هزار دانشجو در حال تحصیل هستند که از این دانشجویان ۱۷ هزار نفر در مقطع کارشناسی، ۱۰ هزار نفر در مقطع دکترا  و ۱۸ هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد است.

وی افزود: دانشگاه تهران دارای ۵۰ دانشکده است. دانشکدگان فنی خودش ۱۲ تا دانشکده دارد یا دانشکدگان علوم ۶ دانشکده دارد. در مجموع ۵۰  واحد آموزشی به عنوان دانشکده در دانشگاه تهران وجود دارد که از این مجموعه پردیس های ارس، کیش، البرز و کاسپین پردیس های خودگردان بین المللی هستند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآور شد: جایگاه این دانشگاه در بین دانشگاه‌ها کشور و همچنین در صحنه بین المللی بسیار مشخص است که در آخرین رتبه بندی که نظام رتبه بندی شانگهای اعلام کرد دانشگاه تهران در ۱۶ عنوان و ۱۶ زمینه علمی در کشور رتبه اول را دارد و نسبت به سایر دانشگاه هم در کل جلو است.

کمره ای ادامه داد: فارغ التحصیلان برجسته ای که از سال ۱۳۱۳ تاکنون از این دانشگاه تقدیم جامعه شده بیانگر توانمندی های مختلف دانشگاه تهران است.

داوطلبان کنکور با بررسی همه جانبه انتخاب رشته کنند

وی همچنین خطاب به داوطلبان کنکور و انتخاب رشته کنندگان امروز برای ورود به دانشگاه ها گفت: دانشجویان آینده یا داوطلبان فعلی واقعا با چشم باز و با بررسی همه جانبه انتخاب رشته کنند. تحت تأثیر تبلیغات و شعارها قرار نگیرند، مطالعه و بررسی کنند و  رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنند تا بتوانند به خوبی تحصیل کنند و در آینده موفق باشند بنابراین مهم‌ترین مساله انتخاب مناسب رشته است.

معاون دانشگاه تهران یادآور شد: برهمین اساس روز سه شنبه ۱۸ مردادماه  مراسمی در دانشگاه به عنوان روز باز برگزار می شود که در این مراسم رشته های مختلف تحصیلی به ویژه رشته های پرطرفدار تر معرفی می شوند و این اقدام به قصد معرفی رشته ها است تا داوطلبان بتوانند با دیدگاه بهتری انتخاب رشته کنند.

وی یادآور شد: در این مراسم رشته‌های مختلف در این دانشگاه و زمینه های تحصیلی، ادامه تحصیل، شغلی و آنچه که به رشته‌های مختلف مربوط است  معرفی می شود.

پایان پیام/

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید
منبع
ایرنا

پایگاه خبری موفقیت شناسی

هدف ما امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس خوب و مثبت است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا