چگونه کسب و کارهای سازگار و شکوفا با محیط خلق کنیم؟

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی، کتاب تاب‌آوری هدفمند؛ خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع اصلی دروس «مدیریت تحول سازمانی» و «سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش‌ها» ترجمه شده است و نیز برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی در درس «مدیریت استراتژیک» و برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی در درس «مدیریت عملکرد» در سازمان‌های صنعتی نیز قابل استفاده است.

همچنین در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته کارآفرینی در دروس «مدیریت کسب و کارهای کوچک»، «فرایندهای کسب و کار» و برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در دروس «طرح‌ریزی کسب و کار» و «مدیریت تفکر» و «تحول استراتژیک» از مجموعه دروس «گرایش مدیریت استراتژیک»، «مدیریت استراتژیک پیشرفته» در همه گرایش‌ها و برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعة دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

در سال‌های اخیر در کشور ما بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند یا به صورت نیمه‌تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به کار خود ادامه می‌دهند. ناگفته نماند که برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم‌قرن سابقۀ فعالیت داشته‌اند. کارخانه‌هایی که نامشان بر سر زبان‌ها بود و همه آن‌ها را می‌شناختند. با توجه به اینکه صنایع و کسب و کارها، به‌خصوص صنایع کوچک و متوسط، نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا می‌کنند، و از طرفی این صنایع هنگام رویارویی با تهدیدات محیطی به‌شدت آسیب‌پذیرند، و نیز با توجه به نبود دانش نظری و عملی درخصوص تاب‌آوری، بی‌توجهی به صنایع کوچک و متوسط از حیث تاب‌آوری در ایران، نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و به‌ویژه جایگاه این صنایع در تحقق اقتصاد مقاومتی و غیر فعال شدن بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط در سال‌های اخیر، مترجمان درصدد ترجمۀ کتاب تاب‌آوری هدفمند: خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر، اثر جوزف فیکسل، برآمده‌اند.

دکتر جوزف فیکسل، استاد دانشگاه ایالتی اوهایو، مدیر و مؤسس شرکت EcoNomics LLC مدیری شناخته‌شده در اجرای شیوه‌های کسب و کار سازگار است، ازجمله مدیریت چرخۀ زندگی، طراحی محیط زیست و مدیریت زنجیرۀ تأمین. وی بیش از بیست سال مدیر و مشاور شرکت‌های صنعتی و سازمان‌های دولتی بوده است و درخصوص تاب‌آوری کسب و کارها تألیفات متعددی دارد. مشتریان شرکت فیکسل شرکت‌های چندملیتی‌اند، ازجمله شرکت‌های مربوط به خودرو، الکترونیکی، دفاعی، پتروشیمی، دارویی و کشاورزی. کتاب تاب‌آوری هدفمند: خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر مهم‌ترین اثر فیکسل و حاصل مطالعات و تجربیات ایشان در شرکت‌های مختلف است.

در این کتاب راهبردهای تابآوری با جزئیات بیشتری تشریح می‌شوند و مطالعات موردی مربوط به شرکتهایی ارائه می‌گردند که در حوزۀ تابآوری سازمانی وجود دارند. این کتاب در سه بخش و دوازده فصل تنظیم شده است. در بخش اول تاب‌آوری به عنوان راهبردی رقابتی مطرح است. در این بخش، شرح می‌دهیم که چرا باید روش‌های مدیریت ریسک سنتی را با بهبود تابآوری و انطباقپذیری تقویت کرد. باید از سیستم‌های زندهای یاد بگیریم که ذاتاً تابآور هستند و به طور مستمر با تغییرات انطباق می‌یابند. طبیعت نیازی به برنامهریزی راهبردی ندارد.

بخش دوم به اعمال تاب‌آوری بنگاه اختصاص دارد. در فصول مختلف این بخش مواردی از این دست مطرح‌اند: چگونه تابآوری ارزش سهام‌داران را افزایش می‌دهد و چگونه با فرایندهای کسب و کار، ازجمله مدیریت زنجیرۀ تأمین، مدیریت محیط و مدیریت منابع انسانی، تلفیق می-شود. در ادامۀ این بخش ابزارها و شاخص‌های متعددی مطرح می‌گردند که برای ارزیابی و مدیریت تابآوری در دسترس‌اند. در بخش سوم رهنمودهایی به منظور اتخاذ رویکرد سیستمی به «طراحی برای تابآوری» ارائه می‌گردند و پیوندهای مهمی میان سازمان، جامعۀ بیرونی و اکوسیستم‌ها در نظر گرفته می‌شوند. موضوع فصل آخر این است که چگونه تابآوری کوتاهمدت می‌تواند مسیری به سوی پایداری بلندمدت بگشاید، به شرطی که بده‌بستان (موازنه) میان آن دو را درک کنیم.

مدیران صنایع، کارشناسان، استراتژیست‌های شرکت‌ها و دانشجویان علم مدیریت مخاطبان اصلی این کتاب هستند. به عقیدۀ ما در شرایط کنونی کشور، کسب و کارهای داخلی بیش از هر زمانی نیازمند راهبردهای تاب‌آوری برای مجموعه‌های خود هستند و امیدواریم این کتاب بتواند راهنمای مناسبی برای مدیران کسب و کارها و شرکت‌های فعال در کشور به منظور مواجهه با بحران‌های موجود باشد. در پایان، ضمن قدردانی از همکاران و اعضای هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، معاون محترم پژوهشی دانشگاه سمنان و همچنین همکاران گران‌قدرمان در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) که در چاپ این کتاب همکاری داشته‌اند، از خداوند متعال رشد، شکوفایی و توفیق روزافزون صنایع و کسب و کارهای کشور را مسئلت داریم.

فهرست مطالب

پیشگفتار مترجمان

پیشگفتار

بخش اول: تاب‌آوری به مثابه راهبردی رقابتی

فصل اول: استقبال از تغییر

فصل دوم: از ریسک تا تاب‌آوری

فصل سوم: تفکر سیستمی

فصل چهارم: بنگاه تاب‌آور

بخش دوم: اِعمال تاب‌آوری بنگاه

فصل پنجم: ایجاد ارزش تجاری

فصل ششم: تاب‌آوری در مدیریت زنجیرة تأمین

فصل هفتم: تاب‌آوری در مدیریت زیست‌محیطی

فصل هشتم: تاب‌آوری سازمانی

فصل نهم: ابزارهایی برای مدیریت تاب‌آوری

بخش سوم: طراحی سیستم‌های تاب‌آور

فصل یازدهم: اتصال به سیستم‌های گسترده‌تر

فصل دوازدهم: نگاه به آینده: از تاب‌آوری تا پایداری

منابع

واژه‌نامه

نمایه

در بخشی از پیشگفتار مترجمان آمده است: اکثر مدیران واقف‌اند که دیر یا زود با موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌رو می‌گردند که سازمان‌هایشان را در معرض خطر شکست و نابودی قرار می‌دهند؛ بنابراین، می‌توان گفت که تاب‌آور ساختن سازمان‌ها توصیه‌ای راهبردی است که هزینه‌هایی نیز به همراه دارد. برای مثال، یک شرکت می‌تواند با گسترش خرید مواد اولیه از چند تأمین‌کننده با اختلالات پیش‌آمده در زنجیرۀ تأمین مقابله کند یا با ایجاد و توسعۀ تیم‌های کاری مستقل طیف وسیعی از مشکلات پیش‌بینی‌نشده، مانند افت کیفیت یا درخواست‌های غیر معمول مشتریان، را حل نماید.

با مطالعۀ ادبیات مربوط به تاب‌آوری سازمانی به این نتیجه می‌رسیم که دو دیدگاه در مورد این نوع تاب‌آوری وجود دارد: در دیدگاه اول، برخی از محققان تاب‌آوری سازمانی را توانایی بازگشت به حالت اولیه پس از مواجهه با موقعیت‌های سخت، استرس‌زا و پیش‌بینی‌نشده در نظر می‌گیرند. این دیدگاه شبیه تعریف تاب‌آوری در علم فیزیک است که در آن یک ماده در صورتی تاب‌آور قلمداد می‌شود که بتواند بعد از کشیدگی یا خم شدن به شکل اولیه بازگردد. در این تعریف، بر راهبردهای مقابله و قابلیت ازسرگیری عملکرد مطلوب تأکید می‌شود و معمولاً این دیدگاه به رویارویی با سختی‌ها ربط دارد. در دیدگاه دوم، برخی از پژوهشگران تاب‌آوری سازمانی را چیزی فراتر از توانایی بازگشت به حالت اولیه می‌دانند، مثلاً توسعۀ قابلیت‌های جدید و افزایش توانایی هماهنگ شدن با تغییرات و ایجاد فرصت‌های نو از مواردی هستند که در تحقیقات به آن‌ها اشاره شده است. در این دیدگاه، تاب‌آوری سازمانی عامل پیشرفت سازمان در نظر گرفته می‌شود. درواقع، تاب‌آوری سازمانی عاملی مهم در ایجاد قابلیت‌های اصلی سازمان است، قابلیت‌هایی که به واسطۀ آن‌ها دو کار صورت می‌گیرد: ۱) برطرف شدن مشکلات و معضلات فعلی و ۲) استفاده از فرصت‌ها و رقم زدن آینده‌ای موفقیت‌آمیز برای سازمان. به نظر می‌رسد این دو نگاه (و حتی نگاه تلفیقی که بنا بر آن، تاب‌آوری سازمانی عبارت است از توانایی پیش‌بینی کردن فرصت‌های مهم براساس روندهای در حال ظهور، تغییر یافتن و منطبق شدن مداوم در محیطی آشفته و برگشتن سریع به حالت اولیه بعد از مواجهه با فاجعه) اهمیت پرداختن به این پدیده را به وضوح بیان کرده‌اند.

کتاب تاب‌آوری هدفمند؛ خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر تألیف جوزف فیکسل با ترجمه سید عباس ابراهیمی و حسین چیت‌گران به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) به بهای ۴۱ هزار تومان منتشر شد.

انتهای پیام/

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید

پایگاه خبری موفقیت شناسی

هدف ما امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس خوب و مثبت است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا