معرفی موزه‌های برتر در 14 شاخص

در پایان سیزدهمین دوره مراسم انتخاب موزه برتر با شعار "آینده موزه‌ها؛ بازیابی و تصور دوباره"توسط کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) برترین موزه‌های کشور در۱۴ شاخص مختلف معرفی شدند و از آنها تقدیر یه عمل آمد.

به‌ گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی به نقل از ایرنا، این مراسم عصر سه‌ شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به شکل مجازی برگزار شد و در شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی در بخش موزه‌های خصوصی، موزه مردم‌شناسی ارامنه جلفای نو، موزه تاریخ تجارت جندی شاپور معرفی شدند، در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه چینی‌خانه، موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه ملی ورزش، المپیک و پارا المپیک ایران و در  بخش موزه‌های دولتی بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه منطقه‌ای خلیج فارس و مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزیده شدند و در بخش موزه‌های دولتی کوچک هیچ یک موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

درشاخص توسعه مدیریت دربخش موزه‌های خصوصی، موزه‌های دولتی کوچک و موزه‌های دولتی متوسط موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ تنها مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان معرفی شد.

موزه‌هایی که در شاخص گردآوری امتیاز آوردند در بخش موزه‌های خصوصی شامل موزه مردم‌شناسی ارامنه جلفای نو، موزه آثار فرهنگی‌تاریخی کرباسی، موزه ارامنه آرداک مانوکیان و در بخش موزه‌های دولتی کوچک، موزه تاریخ علوم اردبیل، باغ موزه نگارستان و به صورت مشترک موزه مردم شناسی میمه و پارک موزه علوم زمین هستند.

همچنین در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه ملی هنر و ادبیات کودک و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه آستان قدس رضوی و موزه ملی ایران امتیاز لازم را کسب کردند.

در شاخص نگهداری و حفاظت در بخش موزه‌های خصوصی، موزه تاریخ تجارت جندی شاپور، موزه مردم‌شناسی ارامنه جلفای نو و موزه خصوصی پبده و در بخش موزه‌های دولتی کوچک، موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی خلیج فارس، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه و موزه شهرداری اردبیل و در بخش موزه‌های دولتی متوسط موزه چینی خانه، موزه رضاعباسی، موزه مقدم و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه ملی ایران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزیده شدند.

در سیزدهمین دوره آیین انتخاب موزه برتر در شاخص مناسب‌ سازی برای معلولان در بخش موزه‌های خصوصی، موزه صلح، موزه مردم‌ شناسی ارامنه جلفای نو و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه هنرهای تزئینی، باغ موزه قصر، موزه ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک انتخاب و معرفی شدند.

در شاخص تلاش برای بقا در بخش موزه‌های خصوصی خانه موزه چمن آرا (بتهوون)، به صورت مشترک موزه تاریخ و مردم شناسی شاهین شهر و موزه هنر مشکین فام، در بخش موزه خصوصی، تمبر یکتا و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه ارتباطات برگزیده شدند. در این شاخص هیچ یک از موزه‌های دولتی کوچک و موزه‌های دولتی متوسط موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

در شاخص بازدید در بخش موزه‌های خصوصی، موزه بین‌المللی مطبوعات، موزه زمین‌شناسی گرگان و موزه عروسک و در بخش موزه‌های دولتی کوچک، باغ موزه نگارستان، موزه تاریخ علوم اردبیل و کاخ عالی قاپو و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه مقدم و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، موزه آستان قدس رضوی و مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد انتخاب و معرفی شدند.

در شاخص معرفی در بخش موزه‌های خصوصی، موزه مردم‌شناسی ارامنه جلفای نو، به صورت مشترک موزه مردم‌شناسی اوز و خانه موزه بومیان کیش و موزه معماری و خلاقیت در بخش موزه‌های دولتی کوچک، موزه خیابان ولی عصر، موزه شهرداری اردبیل، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه آبگینه و سفال، موزه ملی هنر و ادبیات کودک و به صورت مشترک موزه رضا عباسی و موزه تاریخ آمل، در بخش موزه‌های دولتی و بزرگ، موزه ملی ایران، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه آستان قدس رضوی برگزیده شدند.

در شاخص روز جهانی در بخش موزه‌های خصوصی، موزه‌های دولتی کوچک، موزه‌های دولتی متوسط و موزه‌های دولتی بزرگ هیچ یک موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

در شاخص پژوهش در بخش موزه‌های خصوصی، موزه معماری و خلاقیت، موزه آثار فرهنگی‌تاریخی کرباسی و موزه ارامنه جلفای نو و در بخش موزه‌های دولتی کوچک به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه شهرداری اردبیل، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه و موزه خیابان ولی عصر و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه ملی ورزش، المپیک و پارا المپیک و موزه آبگینه و سفال و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و آستان قدس رضوی برگزیده شدند.

در شاخص آموزش در بخش موزه‌های خصوصی، موزه صلح تهران، موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو و موزه معماری و خلاقیت و در بخش موزه‌های دولتی کوچک، سایت موزه چغازنبیل و هفت تپه، موزه تاریخ علوم اردبیل، موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی خلیج فارس و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه هنرهای تزئینی ایران و موزه فرش و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و موزه علوم و فناوری معرفی برگزیده شدند.

در شاخص کودک و نوجوان در بخش موزه‌های خصوصی، موزه صلح تهران، خانه موزه چمن آرا (بتهوون) و به صورت مشترک موزه تنوع زیستی سمیرم و سفیران فرهنگ صلح و در بخش موزه‌های دولتی کوچک، موزه شهرداری اردبیل و به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه خط و کتابت استاد میرزا احمد نیریزی و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه هنرهای تزئینی ایران و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه ملی علوم و فناوری، موزه ملی ایران و مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران انتخاب و معرفی شدند.

در شاخص خلاقیت و نوآوری در بخش موزه‌های خصوصی، موزه مردم‌شناسی ارامنه جلفای نو، موزه معماری و خلاقیت و موزه صلح تهران و در بخش موزه‌های دولتی کوچک، موزه خیابان ولی‌عصر و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، موزه ارتباطات و موزه منطقه‌ای خلیج فارس برگزیده شدند و در بخش موزه‌های دولتی متوسط هیچ یک موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.

ایکوم ایران موزه ارتباطات را به دلیل تلاش‌های بی‌دریغ در توسعه فعالیت موزه‌ها در فضای مجازی و کمک به تجهیز بسیاری از موزه‌های کشور در زمینه بهره‌مندی از امکانات اتصال به شبکه مجازی، شایسته “تقدیر ویژه” می‌داند و دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست را به دلیل تلاش در راه‌اندازی موزه‌های محیط زیست و حیات وحش در سطح کشور شایسته “تقدیر ویژه” دانست.

همچنین ایکوم ایران شورای موزه‌های دانشگاهی در حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم و فنوری را به دلیل تلاش در راه‌اندازی موزه‌های دانشگاهی کشور شایسته “تقدیر ویژه” می‌داند و فعالیت مشترک موزه‌های ملی ارتباطات و ارامنه تهران و سیمین و جلال را به دلیل همکاری در معرفی ارزش‌های فرهنگی کشور شایسته “تقدیر ویژه” دانست.

این دوره از آیین انتخاب موزه‌های برتر کشور با توجه به پاندمی کرونا، به صورت دوسالانه برگزار شد و عملکرد موزه‌ها در ۱۴ شاخص و در چهار گروه مختلف بر اساس اقدامات انجام شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین با توجه به پاندمی کرونا و فعالیت چشمگیر موزه‌ها در فضای مجازی، شاخص “فعالیت در فضای مجازی” به این دوره از آیین انتخاب موزه برتر افزوده شده بود که در بین ۱۱۰ موزه شرکت کننده ۶۶ موزه به عنوان برگزیده انتخاب و از آن‌ها تقدیر شد.

انتهای پیام/

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید
منبع
ایرنا

پایگاه خبری موفقیت شناسی

هدف ما امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس خوب و مثبت است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا