آئین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، «آیین ­نامه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان (ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان)» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی به نقل از ایرنا، آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، در نامه ای به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان (ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان)» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

«آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان (ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان)» که در جلسه ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

«آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان (ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان)» که در جلسه ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به مصوبه جلسه ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده ۱- جایگاه
به منظور اندیشه ورزی، تصمیم سازی، تدوین سیاست و نگاشت نهادی، برنامه ریزی و راهبری نظام مند امور خانواده و زنان و نظارت و ارزیابی و پایش شاخص ها جهت احراز حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه خانواده و زنان و تشخیص عدم مغایرت فعالیت دستگاه ها با آنها و ایجاد هماهنگی های لازم بین کلیه مراکز علمی، فرهنگی، حوزوی و دانشگاهی و دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، «شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان» در نقش «شورای ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان» موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ سند تحول شورای عالی و در اجرای تصمیم جلسه ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ با شرح وظایف و ترکیب ذیل به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ماده ۲- وظایف
۱- شناخت و تحلیل وضعیت فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان و پیشنهاد سیاست به شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱-۱- رصد و تحلیل مستمر، روزآمد و نظام مند وضعیت خانواده و زنان و افق آینده آن در ایران و جهان بر پایه دادههای رصدی با بهرهگیری از ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی
۲-۱- شناسایی، اولویت گذاری و انتخاب مسائل مهم، کلان و راهبردی حوزه خانواده و زنان و به‌روزرسانی و پیشنهاد سیاست های لازم به شورای عالی انقلاب فرهنگی
۳-۱- تعیین، تبیین و کاربست شاخص های کلان کمی و کیفی براساس سیاست های کلان نظام با همکاری مرکز رصد و مراکز حوزوی و دانشگاهی با استفاده از ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی
۴-۱- شناسایی علل و عوامل تضعیف خانواده و سبک زندگی اسلامی – ایرانی و همچنین عوامل موثر بر ارتقاء آن

۲- برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه دانش و بینش، گرایش و کنش
۲-۱- ارتقای دانش، بینش و کاربست آن در امور خانواده و زنان مبتنی بر سبک زندگی اسلامی – ایرانی
۲-۲- برنامه ریزی راهبردی برای ارتقای کمی و کیفی آموزش ها و مهارت های مورد نیاز خانواده و زنان در ساحت های گوناگون فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی – ایرانی
۲-۳- حمایت از طراحی و ایجاد تحول در نظام آموزش رسمی و عمومی به ویژه مراکز آموزشی دانشگاهی و حوزوی در امور خانواده و نظارت بر آنها در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲-۴- برنامه ریزی برای حمایت از نظریه پردازی، نوآوری و تولید علم در حوزه مسائل خانواده و زنان
۲-۵- طراحی و ارائه الگوی مناسب جایگاه و منزلت خانواده و زنان و مواجهه مبتکرانه با مظاهر فرهنگ بیگانه و گرایش های فمینیستی
۲-۶- فرهنگ سازی و گفتمان‌سازی در میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی در راستای تحقق اسناد کلان ملی در امور خانواده و زنان

۳- حمایت از ساماندهی ظرفیت‌های شبکه‌ مردمی
۳-۱- بازآرایی، حمایت و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در امور خانواده و زنان و ارتباط فعال و دوسویه‌ با نهادها و جریانات مردمی
۳-۲- استفاده از توان جامعه نخبگانی و خبرگانی، اندیشکده ها، نهادهای پژوهشی حوزوی و دانشگاهی و ظرفیت های مردمی در امور مرتبط با ستاد در زمینه‌های سیاست‌پژوهی، راهبری، نظارت و ارزیابی

۴- راهبری، هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها
۴-۱- هماهنگی، هم افزایی، انسجام‌بخشی و رفع تعارضات دستگاه ها و فعالیت ها در امور خانواده و زنان در چارچوب وظایف قانونی دستگاه ها
۴-۲- تعامل و هم افزایی حوزه و دانشگاه در اجرایی سازی سیاست های کلان نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه خانواده و زنان
۴-۳- زمینه سازی برای ارتقاء نظام مند بانوان فرزانه و کارآمد دانشگاهی و حوزوی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم گیری با هدف نقش آفرینی مناسب در راستای تحقق اسناد کلان ملی در امور خانواده و زنان
۴-۴- ساماندهی، تقسیم کار و طراحی سازوکار مناسب به منظور تمهید زمینه همکاری و هماهنگی دستگاه ها و نهادها، نخبگان، اندیشکده ها، مراکز علمی فعال دستگاه های اجرایی و فعالان فرهنگی برای گفتمان سازی و تبیین تحقق اسناد کلان ملی در امور خانواده و زنان

۵- نظارت و ارزیابی اجرای مصوبات
۵-۱- نظارت و ارزیابی حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور خانواده و زنان از طریق بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و مردمی با اتخاذ سازوکارهای نظارت مؤثر و هوشمند و پیشنهاد تضامین مناسب به شورای عالی
۵-۲- فراهم‌آوردن زمینه نقد و مطالبه‌گری توسط فعالان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در حوزه خانواده و زنان

ماده ۳- ترکیب اعضاء:
۱- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲- رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان
۳- معاون یا نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی
۴- معاون یا نماینده رئیس قوه قضائیه
۵- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
۶- دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا
۷- یک نفر از بانوان مشاور یا مسئول صاحبنظر در مسائل خانواده و زنان از دستگاه ها و نهادهای زیر:
۷-۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۷-۲- وزارت آموزش و پرورش
۷-۳- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۷-۴- وزارت کشور
۷-۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷-۶- وزارت ورزش و جوانان
۷-۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷-۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
۷-۹- سازمان تبلیغات اسلامی
۷-۱۰- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۷-۱۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران
۸- پنج نفر از بانوان نخبه دانشگاهی و صاحبنظر در مسائل خانواده و زنان به انتخاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی
۹- دو نفر از بانوان صاحب نظر با معرفی جامعه الزهرا (س) و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران
۱۰- رئیس سازمان بسیج جامعه زنان
۱۱- دو نفر از بانوان نخبه و صاحب‌نظر فعال حوزه مسائل زنان و خانواده از تشکل ها، نهادها و سازمان های مردم نهاد به انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره ۱- نمایندگان دستگاه ها با توافق بین رییس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان و بالاترین مقام دستگاه متبوع و پس از استعلام صلاحیت آنها توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از مراجع قانونی و تکمیل شناخت نامه آنها؛ با حکم دبیر شورای عالی به عضویت شورای ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان منصوب شوند.
تبصره ۲- نمایندگان معرفی شده در تبادل اطلاعات و امکانات و برنامه و بودجه از سوی بالاترین مقام دستگاه متبوع خود تام الاختیار می باشند.
تبصره ۳- سایر معاونان دستگاه‌ها حسب مورد با تشخیص رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان به جلسات دعوت خواهند شد.
تبصره۴- آیین نامه داخلی این شورا به تصویب هیات امناء دبیرخانه می‌رسد.

ماده ۴- رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان
۲ نفر از بانوان عضو شورای ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان از میان بانوان حقیقی عضو این شورا با کسب رای مخفی اکثریت اعضای شورای مذکور برای ریاست شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان انتخاب و پس از تایید یک نفر از آنها توسط دبیر شورای عالی جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی و برای مدت ۳ سال منصوب و حکم وی از طرف رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر می شود و انتخاب وی برای دو دوره ۳ ساله بلامانع است.
تبصره ۱- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان می باشد.
تبصره۲- رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان به حکم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان می باشد.
تبصره۳- رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان بنا بر انتصاب مقام معظم رهبری مدظله العالی در زمره اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ماده ۵- همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی
۱- کلیه دستگاه های اجرایی دارای اطلاعات مرتبط با خانواده و زنان، حسب درخواست شورای ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان با هماهنگی مرکز رصد دبیرخانه؛ مکلف اند، اطلاعات، تحقیقات و داده های مرتبط را به این ستاد ارسال کنند.
۲- شورای ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان می تواند، مصوبات مغایر دستگاه های اجرایی با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه خانواده و زنان را جهت بازنگری به دستگاه مربوطه ارسال نماید.
۳- از تاریخ تصویب این آیین نامه؛ مسئولیت نظارت و راهبری کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با خانواده و زنان بر عهده شورای ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان است و مصوبات آن مطابق فرایند پیش‌بینی شده در آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ خواهد شد.
تبصره- در موارد مغایرت این آیین نامه با سایر اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات ذیربط، مواد این آیین نامه حاکم است.
ماده ۶- این آیین نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۸ تبصره در جلسه ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده مصوب جلسه ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخ می‌گردد.

سید ابراهیم رئیسی
رییس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

پایان پیام/

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید
منبع
ایرنا

پایگاه خبری موفقیت شناسی

هدف ما امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس خوب و مثبت است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا