خیز چهارم کرونا و ابتلای بیشتر جوانترها به ویروس جهش یافته

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی، وزیر بهداشت با ابراز نگرانی از چرخش ویروس جهش یافته کووید-۱۹ در کشور، گفت: با این بی تفاوتی و ساده انگاری، انتظار داشتم حتی اگر ویروس موتاسیون یافته ما را گرفتار نکند، در اسفند ماه دچار خیز جدید بیماری شویم و متاسفانه دارد اتفاقاتی می افتد.

دکتر سعید نمکی در جمع خبرنگاران گفت: ما حدود ۱۳ ماه است که با همکارانمان در مدیریت کرونا کار می کنیم، در این ۱۳ ماه که از دی ماه قبل شروع شد و از گزارش بیماری در ووهان چین شروع شد و خودمان را برای هجمه این بیماری آماده کردیم و خدا را شکر با همه سختی‌ها و مشکلات و تحریم ها توفیقات خوبی به دست آوردیم.

اتفاقات جدیدی افتاده که به شدت نگرانیم

وی افزود: اکنون اتفاقات جدیدی افتاده که ما را به شدت نگران کرده است. من در هفته های گذشته بارها و بارها اعلام کردم که ما با ساده انگاری و سهل انگاری داریم به چاله های جدیدی از بیماری می افتیم و گرفتار می شویم. از ورود ویروس موتاسیون یافته انگلیسی و آفریقایی نگرانی داشتیم. در گزارشات قبلی مواردی از گرفتاری با ویروس موتاسیون یافته را در مسافرین وارده به کشور داشتیم که البته آنها را به شدت رصد و بستری کردیم و توانستیم از شیوع بیماری توسط آنها به افراد نزدیک به خودشان و دیگر افراد جامعه جلوگیری کنیم.

وی افزود: همواره نگران بودم و این را گفته بودم که ویروس ها نیازمند پاسپورت نیستند. همانطور که ویروس کرونای ووهان خودش را به قطب رساند، هر ویروس موتاسیون یافته می تواند خودش را از دورترین نقاط به کشور ما هم برساند. بر این اساس ما کمیته هایی برای این ویروس های موتاسیون یافته تشکیل دادیم و مرزها را به شدت کنترل کردیم. متاسفانه هفته پیش موردی از ویروس موتاسیون یافته که منجر به مرگ یک بانوی ۷۱ ساله کشورمان شد، در تهران اتفاق افتاد که این خانم به جایی از دنیا سفر نداشت و همسرش در جای دیگری کار می کرد.

نمکی افزود: چند روز قبل هم خبر دادند که یک هموطن ۴۸ ساله که کارگر ساده ای هم بود و به تعبیری دامدار و به تعبیری کشاورز، در آبیک دچار مشکل شده و در بیمارستان هشتگرد متاسفانه فوت شده که متاسفانه مبتلا به ویروس موتاسیون یافته بود که اطرافیانش را بررسی کردیم و به موارد مثبتی رسیدیم و کل آن منطقه را قرنطینه کردیم. بیمارستانی را که بستری بود، تماما تحت پوشش تست های متفاوت قرار دادیم و در شهرستان های مجاور اعمال محدودیت های جدیدی را اعلام کردیم.

راهی جز رعایت پروتکلها نداریم

نمکی ادامه داد: ما کار خودمان را انجام می دهیم و افزایش مراقبت ها و تست ها را پیش می بریم، اما واقعیت این است که برای مبارزه با ویروس موتاسیون یافته یا غیر موتاسیون یافته، راهی جز تشدید فاصله گذاری و رعایت پروتکل ها نداریم. همواره بین شیوع بیماری و موج بیماری و موج های جدید و عدم رعایت پروتکل ها رابطه معنی داری را دیده ایم. با این بی تفاوتی و ساده انگاری انتظار داشتم حتی اگر ویروس موتاسیون یافته ما را گرفتار نکند، در اسفند ماه دچار خیز جدید بیماری شویم و متاسفانه دارد اتفاقاتی می افتد.

اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم کرونا هستیم

ماه جشن و عروسی است، عروسیها را به عزا تبدیل نکنید

وی افزود: در خوزستان یک خیز جدید داریم. در مازندران خیزمان افت کرد اما در برخی استان های دیگر دارد شروع می شود. ما اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم هستیم و باید همه رعایت کنند، از رفت و آمد و گردهمایی پرهیز کنند. ماه جشن و عروسی است، اما عروسی ها را به عزا بدل نکنیم. اگر گردهمایی ها را استمرار دهیم، حتما دچار مشکل می شویم.

ویروس جهش یافته، جوانترها را بیشتر گرفتار می کند

وی گفت: با توجه به اینکه این ویروس جهش یافته چندین برابر ویروس قبلی قدرت سرایت دارد و بیماری زایی و مرگ زایی بالاتری هم دارد؛ جوان تر ها را بیشتر گرفتار می کند و جوان ها فکر نکنند گرفتار نمی شوند بلکه امروز جوان تر ها هم گرفتار می شوی

وزیر بهداشت با ابراز نگرانی از چرخش ویروس جهش یافته کووید-۱۹ در کشور، گفت: با این بی تفاوتی و ساده انگاری، انتظار داشتم حتی اگر ویروس موتاسیون یافته ما را گرفتار نکند، در اسفند ماه دچار خیز جدید بیماری شویم و متاسفانه دارد اتفاقاتی می افتد.

دکتر سعید نمکی در جمع خبرنگاران گفت: ما حدود ۱۳ ماه است که با همکارانمان در مدیریت کرونا کار می کنیم، در این ۱۳ ماه که از دی ماه قبل شروع شد و از گزارش بیماری در ووهان چین شروع شد و خودمان را برای هجمه این بیماری آماده کردیم و خدا را شکر با همه سختی‌ها و مشکلات و تحریم ها توفیقات خوبی به دست آوردیم.

اتفاقات جدیدی افتاده که به شدت نگرانیم

وی افزود: اکنون اتفاقات جدیدی افتاده که ما را به شدت نگران کرده است. من در هفته های گذشته بارها و بارها اعلام کردم که ما با ساده انگاری و سهل انگاری داریم به چاله های جدیدی از بیماری می افتیم و گرفتار می شویم. از ورود ویروس موتاسیون یافته انگلیسی و آفریقایی نگرانی داشتیم. در گزارشات قبلی مواردی از گرفتاری با ویروس موتاسیون یافته را در مسافرین وارده به کشور داشتیم که البته آنها را به شدت رصد و بستری کردیم و توانستیم از شیوع بیماری توسط آنها به افراد نزدیک به خودشان و دیگر افراد جامعه جلوگیری کنیم.

وی افزود: همواره نگران بودم و این را گفته بودم که ویروس ها نیازمند پاسپورت نیستند. همانطور که ویروس کرونای ووهان خودش را به قطب رساند، هر ویروس موتاسیون یافته می تواند خودش را از دورترین نقاط به کشور ما هم برساند. بر این اساس ما کمیته هایی برای این ویروس های موتاسیون یافته تشکیل دادیم و مرزها را به شدت کنترل کردیم. متاسفانه هفته پیش موردی از ویروس موتاسیون یافته که منجر به مرگ یک بانوی ۷۱ ساله کشورمان شد، در تهران اتفاق افتاد که این خانم به جایی از دنیا سفر نداشت و همسرش در جای دیگری کار می کرد.

نمکی افزود: چند روز قبل هم خبر دادند که یک هموطن ۴۸ ساله که کارگر ساده ای هم بود و به تعبیری دامدار و به تعبیری کشاورز، در آبیک دچار مشکل شده و در بیمارستان هشتگرد متاسفانه فوت شده که متاسفانه مبتلا به ویروس موتاسیون یافته بود که اطرافیانش را بررسی کردیم و به موارد مثبتی رسیدیم و کل آن منطقه را قرنطینه کردیم. بیمارستانی را که بستری بود، تماما تحت پوشش تست های متفاوت قرار دادیم و در شهرستان های مجاور اعمال محدودیت های جدیدی را اعلام کردیم.

راهی جز رعایت پروتکلها نداریم

نمکی ادامه داد: ما کار خودمان را انجام می دهیم و افزایش مراقبت ها و تست ها را پیش می بریم، اما واقعیت این است که برای مبارزه با ویروس موتاسیون یافته یا غیر موتاسیون یافته، راهی جز تشدید فاصله گذاری و رعایت پروتکل ها نداریم. همواره بین شیوع بیماری و موج بیماری و موج های جدید و عدم رعایت پروتکل ها رابطه معنی داری را دیده ایم. با این بی تفاوتی و ساده انگاری انتظار داشتم حتی اگر ویروس موتاسیون یافته ما را گرفتار نکند، در اسفند ماه دچار خیز جدید بیماری شویم و متاسفانه دارد اتفاقاتی می افتد.

اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم کرونا هستیم

ماه جشن و عروسی است، عروسیها را به عزا تبدیل نکنید

وی افزود: در خوزستان یک خیز جدید داریم. در مازندران خیزمان افت کرد اما در برخی استان های دیگر دارد شروع می شود. ما اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم هستیم و باید همه رعایت کنند، از رفت و آمد و گردهمایی پرهیز کنند. ماه جشن و عروسی است، اما عروسی ها را به عزا بدل نکنیم. اگر گردهمایی ها را استمرار دهیم، حتما دچار مشکل می شویم.

ویروس جهش یافته، جوانترها را بیشتر گرفتار می کند

وی گفت: با توجه به اینکه این ویروس جهش یافته چندین برابر ویروس قبلی قدرت سرایت دارد و بیماری زایی و مرگ زایی بالاتری هم دارد؛ جوان تر ها را بیشتر گرفتار می کند و جوان ها فکر نکنند گرفتار نمی شوند بلکه امروز جوان تر ها هم گرفتار می شوند و گرفتاری شان از نوع بدخیمی است که ما را خیلی دچار دردسر می کند.

در رنگ بندی مناطق تجدید نظر می شود

وزیر بهداشت گفت: همکاری برای تست بیشتر، مسائل بهداشتی در مراکز خرید و تجمع و … باید مورد توجه قرار گیرد. امیدوارم با کار سنگینی که شروع کردیم دچار عارضه سنگین نشویم. داریم در رنگ بندی مناطق هم تجدید نظر می کنیم و امیدوارم با رعایت همه عید خوش تری را داشته باشیم

وند و گرفتاری شان از نوع بدخیمی است که ما را خیلی دچار دردسر می کند.

در رنگ بندی مناطق تجدید نظر می شود

وزیر بهداشت گفت: همکاری برای تست بیشتر، مسائل بهداشتی در مراکز خرید و تجمع و … باید مورد توجه قرار گیرد. امیدوارم با کار سنگینی که شروع کردیم دچار عارضه سنگین نشویم. داریم در رنگ بندی مناطق هم تجدید نظر می کنیم و امیدوارم با رعایت همه عید خوش تری را داشته باشیم.

پایان پیام/

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید

پایگاه خبری موفقیت شناسی

هدف ما امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس خوب و مثبت است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا